4. ROČNÍK MTB MARATÓNU NA RANČI V MILOVICÍCH STARTUJE 1.6.2019

DATUM ZÁVODU:

Sobota 9.6.2018

MÍSTO:

Ranč Milovice u Kroměříže (49.224647, 17.355315)

START:

V 11:00 hod z ranče Milovice

CÍL:

Areál ranče Milovice

TRAŤ:

 cca 48 km na trati se vyskytly problémy s kalamitou vyvrácených stromů
– na trati 2x občerstvovací stanice (1x pouze pití)
– limit pro dojetí tratě 5 hodin

 • značení bílé šipky na černém podkladu A4, červeno/bílé fábory, bílé šipky na cestách.

STARTOVNÉ:

do 18.5.2018  350,- Kč s pamětním předmětem, limitovaná edice sportovního baťohu s kordovímy popruhy   Halfar.
od 19.5. do 1.6.2018 400,- Kč (připsaná částka na účet) bez pamětního předmětu, od 2.6.2018 450,- Kč v hotovosti pouze na místě v kanceláři závodu, bezhotovostní úhrada na účet číslo 2400904972/2010, variabilní symbol: Vaše rodné číslo.

PREZENTACE:

Registrace do závodu bude možná od PÁTKU 8.6.2018 (14:00-20:00)

a

v SOBOTU od 8h do 10:40h v kanceláři závodu – restaurace ranče

STARTOVNÉ ZAHRNUJE:

 • startovní číslo
 • pamětní předmět (registrace do 18.5.2018)
 • občerstvení na trati a v cíli
 • elektronické měření času
 • zdravotnická služba
 • mytí kol
 • základní servis kola
 • bezplatné parkování

KATEGORIE:

J        junioři do 19 let (1999 a ml.) nutný souhlas zákonného zástupce (do 18 let)
M        muži 20 – 29 let (1998 – 1989)
M I        muži 30 – 39 let (1988 – 1979)
M II        muži 40 – 49 let (1978 – 1969)
M III        muži 50 – 59 let (1968 – 1959)
M IV        muži nad 60 let (1958 a st.)
Ž I        Ž I – ženy (1983 a ml.)
Ž II        Ž II – ženy (1982 a st.)

 

  Maximální počet startujících je 250 závodníků.

REGISTRACE:

 • prostřednictvím formuláře zde na stránkách do 1.6.2018,
 • na místě v kanceláři závodu PÁTEK od 14:00 do 20:00 v SOBOTU od 8:00 do 10:40

V případě neuhrazeného startovného do 5ti dnů od online přihlášení,  bude registrace zrušena!!!

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:

Areál ranč Milovice

CENY:

Věcné ceny pro vítěze všech kategorií

PROGRAM:

Bude upřesněn

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

cca 16:00 hod
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

PARKOVÁNÍ:

Bude řízeno pořadatelem


PRAVIDLA

Důležité: Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození. Závodu se nesmí účastnit závodníci mladší 15 let.

Podmínky účasti: Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

“Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla silničního provozu a pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovací stanici nebo u pořadatelů na trati.

Horská cyklistika je náročný sport a každý účastník by měl před startem zodpovědně zvážit svoji připravenost k závodu.

Při zrušení závodu z důvodu nenadálé živelné pohromy, epidemie nebo zhoršené bezpečnostní situace státu se startovné nevrací.

DOPORUČENÍ: na tento závod je třeba se fyzicky připravit, bez tréninku to NEDÁŠ……

MAXIMÁLNÍ POČET STARTUJÍCÍCH  JE 250 ZÁVODNÍKŮ!!!

 

Tuto akci podpořil podnik Lesy České republiky, s.p.   Výsledek obrázku pro logo lesy čr