4. ROČNÍK STARTUJE 1.6.2019 NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI OBCE KOSTELANY!!

DATUM ZÁVODU:

Sobota 1.6.2019

MÍSTO:

Fotbalové hřiště obce Kostelany    (49.2016275N, 17.3767919E)

START:

Ve 12:00 hod od Obecního Úřadu v Kostelanech

CÍL:

Fotbalové hřiště obce Kostelany

TRAŤ:

 
– na trati 2x občerstvovací stanice (1x pouze pití)
– limit pro dojetí tratě 5 hodin

 • značení bílé šipky na černém podkladu A4, červeno/bílé fábory, bílé šipky na cestách.

STARTOVNÉ:

do 18.5.2018  350,- Kč s pamětním předmětem, limitovaná edice sportovního baťohu s kordovímy popruhy   .
od 19.5. do 1.6.2018 400,- Kč (připsaná částka na účet) bez pamětního předmětu, od 2.6.2018 450,- Kč v hotovosti pouze na místě v kanceláři závodu, bezhotovostní úhrada na účet číslo 2400904972/2010, variabilní symbol: ???????.

PREZENTACE:

Registrace do závodu bude možná od PÁTKU 31.5.2019 (14:00-20:00)

a

v SOBOTU od 8h do 11:30h v kanceláři závodu – fotbalové hřiště (stan)

STARTOVNÉ ZAHRNUJE:

 • startovní číslo
 • pamětní předmět (registrace do 10.5.2019)
 • občerstvení na trati a v cíli
 • elektronické měření času
 • zdravotnická služba
 • sprcha
 • mytí kol
 • základní servis kola
 • bezplatné parkování

KATEGORIE:

J        junioři do 19 let (2000 a ml.) nutný souhlas zákonného zástupce (do 18 let)
M        muži 20 – 29 let (1999 – 1990)
M I        muži 30 – 39 let (1989 – 1980)
M II        muži 40 – 49 let (1979 – 1970)
M III        muži 50 – 59 let (1969 – 1960)
M IV        muži nad 60 let (1959 a st.)
Ž I        Ž I – ženy (1984 a ml.)
Ž II        Ž II – ženy (1983 a st.)

REGISTRACE:

 • prostřednictvím formuláře zde na stránkách do 24.5.2019 včetně připsání startovného na účet pořadatele.
 • na místě v kanceláři závodu  v PÁTEK od 14:00 do 20:00
 • v SOBOTU od 8:00 do 11:30

V případě neuhrazeného startovného do 5ti dnů od online přihlášení,  bude registrace zrušena!!!

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:

Areál fotbalového hřiště obce Kostelany

CENY:

Věcné ceny pro vítěze všech kategorií

PROGRAM:

Bude upřesněn

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

cca 16:00 hod
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

PARKOVÁNÍ:

Bude řízeno pořadatelem


PRAVIDLA

Důležité: Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození. Závodu se nesmí účastnit závodníci mladší 15 let.

Podmínky účasti: Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

“Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla silničního provozu a pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovací stanici nebo u pořadatelů na trati.

Horská cyklistika je náročný sport a každý účastník by měl před startem zodpovědně zvážit svoji připravenost k závodu.

Při zrušení závodu z důvodu nenadálé živelné pohromy, epidemie nebo zhoršené bezpečnostní situace státu se startovné nevrací.

Tento závod je určen pro širokou veřejnost, trať závodu je vedena převážně po lesních a polních cestách, jek říkají cyklisté, je to jezdivé…:)

 

 

Tuto akci podpořil podnik Lesy České republiky, s.p.   Výsledek obrázku pro logo lesy čr